Joyina intshukumo yehlabathi esetelwe ukutshintsha indlela ihlabathi elibona ngayo kwaye liqonde impilo yolusu.

I-World Skin Health Coalition liqela elikhokelwa ngabaguli abaninzi abachaphazelekayo abangama-27 Partners - imibutho yezigulana, imibutho yokhathalelo lwempilo, iinkampani zoshishino, kunye nemibutho yophando. I-GAAPP liqabane kwaye kunye, siqalisa uthumo olumalunga nolusu lwethu nokunye okuninzi.

Usukelo lwethu? Ukuphakamisa ulwazi lwehlabathi malunga nempembelelo ebalulekileyo yezifo zesikhumba kunye neemeko, kunye nokukhuthaza iinkokeli zomgaqo-nkqubo wezempilo kwihlabathi jikelele ukuba zibeke phambili le miba ibalulekileyo.

Ungasijoyina ngokutyikitya ileta evuliweyo ngoku?

Ibali likaSpela:

Ubulungu bethu kunye nogxa wethu wenkxaso kumsitho u-Špela Novak uthathe inxaxheba kweli phulo, enikezela ngobungqina bakhe kamama kunye nomkhathaleli wabantwana abaninzi abane-atopic dermatitis.

Phulaphula ibali lakhe: